Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: Brunei

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lại rồi giơ cao bằng đầu, nằm gần phía thái dương phải. Tay phải ở trong, tay trái ở ngoài. Hai nắm tay đặt chạm vào nhau nhưng có hướng lòng bàn tay ngược nhau. Kéo hai nắm tay ra xa nhau theo chiều nằm ngang.
Advertisement


Advertisement