Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau rồi đưa vào vắt lên giữa ngay nút áo thứ nhất.
Advertisement


Advertisement