Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải lnắm, đầu ngón cái và trỏ chạm nhau đưa tay ra trước rồi viết trên không gian đồng thời di chuyển sang phải.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa lên quẹt theo đường chân mày phải.

Advertisement


Advertisement