Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép, lòng bàn tay khum, đặt trước tầm ngực. Tay phải khép, lòng bàn tay khum, đẩy luồn từ trên xuống trước lòng bàn tay trái. Sau đó hai tay nắm chỉa ngón cái và ngón trỏ ra đặt trước hai bên tầm mắt rồi cụp các ngón lại.
Advertisement


Advertisement