Lâm Đồng Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải úp đưa thẳng ra phía trước rồi kéo từ ngoài vào trong rồi hơi chụm các ngón tay lại đặt ở giữa ngực đồng thời lòng bàn tay ngửa lên.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

Nạo thai
abortion

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2019

Tay trái: các ngón duỗi khép, lòng bàn tay hướng lên. Tay phải: Các ngón tay cong, lòng bàn tay hướng xuống. Kéo các ngón tay phải trên tay trái, sau đó nắm lại. M�


Xem Video
tiếp theo

Cần Thơ Hành động Tính cách - Tính chất
2006

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ hướng lên đưa tay ra trước, tay phải đánh chữ cái T, đặt sau ngón trỏ trái rồi di chuyển tay phải vào trong.


Xem Video
bay

Bình Dương Hành động
2006

Bàn tay phải khép, úp tay ra trước, đầu mũi tay hơi chúi xuống rồi đẩy thẳng tay ra trước đồng thời hướng mũi tay lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

d

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Tay phải nắm chỉa ngón trỏ thẳng đứng lên.


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam