Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đ

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đ

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin

Tài liệu tham khảo

Chưa có thông tin

Từ phổ biến

con-kien-6923

con kiến

31 thg 8, 2017

bo-621

bố

(không có)

nong-7290

Nóng

28 thg 8, 2020

dia-chi-7316

địa chỉ

27 thg 3, 2021

phuc-hoi-7273

phục hồi

3 thg 5, 2020

ngay-cua-cha-7410

ngày của Cha

10 thg 5, 2021

bap-ngo-1856

bắp (ngô)

(không có)

em-be-663

em bé

(không có)

ngua-o-2256

ngựa ô

(không có)

s-468

s

(không có)

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.