Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đề nghị

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ đề nghị

Từ phổ biến

s-468

s

(không có)

mua-dong-966

mùa đông

(không có)

may-bay-384

máy bay

(không có)

trang-web-7065

trang web

5 thg 9, 2017

chi-tiet-6913

chi tiết

31 thg 8, 2017

anh-ho-6881

anh họ

31 thg 8, 2017

benh-nhan-1609

bệnh nhân

(không có)

ban-1073

bàn

(không có)

dia-chi-7316

địa chỉ

27 thg 3, 2021

ngay-cua-me-7405

ngày của Mẹ

10 thg 5, 2021

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.