Bình Dương Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải đưa ra trước, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau rồi xoay nhẹ cổ tay ngắt một cái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động


Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra ngoặc ngón trỏ qua trái.


Xem Video
cải tạo

Hà Nội Hành động
2006

Tay phải nắm lỏng đưa bên hông đầu phải rồi gật cổ tay hai lần, đồng thời dầu nghiêng sang trái.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

rách rưới

Hải Phòng Trang phục
2006

Cánh tay trái úp ngang tầm ngực, bàn tay phải úp lên bắp tay trái rồi cào từ bắp tay trái xuống tới cổ tay.


Xem Video


Nhà Tài Trợ