Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải áp má phải, đầu nghiêng phải, mắt nhắm.
Advertisement


Advertisement