Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: fence

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt cẳng tay nằm xéo trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang phải hơi chếch xuống. Đầu ngón tay hướng lên Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đưa ra phía ngoài tay trái và để bên trái. Sau đó kéo tay phải qua bên phải và xoay lại