Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái hơi gập khuỷu, đưa ra trước từ hông trái, bàn tay khép, lòng bàn tay hơi khum. Bàn tay phải xòe, úp ngay khuỷu tay trái rồi di chuyển tay phải qua lại hai lần đồng thời các ngón tay cử động.