Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái phải chấm vào đầu ngón út của tay phải, sau đó các ngón tay phải hơi cong cong, lòng bàn tay hướng xuống rồi dốc tay xuống hai lần.