Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: glue

Cách làm ký hiệu

Tay trái xòe ra rồi đặt nằm dựng ngang trước bụng. Lòng bàn tay hướng sang phải. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Tay phải làm theo hình vẽ bên rồi dùng ngón trỏ quệt vào lòng bàn tay trái 2 lần theo chiều từ ngoài vào trong.