Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đặt lên giữa trán.Sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón cái hướng xuống đưa tay ra trước.