Toàn Quốc Danh Từ Đồ vật 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyDụng cụ dùng để cắt gồm có hai lưỡi thép chéo nhau, gắn với nhau bằng một đinh chốt.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

đĩa hát

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay trái khép ngửa, tay phải c ác ngón hơi cong úp lên lòng tay trái. Tay phải nắm đặt trước miệng, đưa qua lại như hát.


Xem Video
quạt

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật
2006

Cánh tay phải gập khuỷu, bàn tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, rồi quay hai vòng.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

cần vặn chỉ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái khép úp giữa tầm ngực, tay phải nắm đặt phía bên ngoài gần đầu mũi tay trái rồi kéo tay phải lên xuống hai lần.


Xem Video
kết nút

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Các ngón tay trái chúm vào nút áo thứ hai, tay phải chúm đặt gần chúm tay trái rồi xoay tay phải ba vòng.


Xem Video
may ben eo

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai bàn tay úp chếch về bên phải rồi cùng nhịp nhịp hai bàn tay nhẹ nhàng. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra chạm đầu ngón vào hai bên ngực rồi kéo ng�


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam