Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, đưa từ hai bên vào giữa tầm ngực sao cho đầu ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của hai tay chạm nhau hai lần, hai tay tạo dạng như mái nhà, mặt diễn cảm.