Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm vào vải áo hơi kéo áo ra rồi các ngón tay khép lại đặt từ vai và vuốt dọc thân người xuống tới chân.