Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải hơi nắm, chỉa ngón cái lên, đưa tay ra trước.Tay trái đưa từ bên trái vào nắm ngón cái của tay phải rồi hai tay cùng nắm lại.