Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K.Sau đó hai tay úp trước tầm bụng rồi kéo nhích lên tới tầm ngực rồi lập tức cùng lật ngửa hai tay lên và kéo sang hai bên.