Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe, úp tay cao ngang tầm vai phải rồi từ từ di chuyển bàn tay sang phía vai trái đồng thời các ngón tay cử động.