Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: architecture

Cách làm ký hiệu

Cẳng tay trái đặt nằm ngang, song song với thân mình. Bàn tay xòe ra. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phài làm theo hình bên rồi đặt nằm úp. Hai ngón tay chạm vào khuỷu tay trái. Kéo bàn tay về phía cổ tay. Làm 2 lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác