Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Từ đồng nghĩa: nguyệt
Tiếng anh: moon/ luna

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình. Đặt tay trước mặt, xéo về bên trái. Lòng bàn tay hướng về bên trái. Sau đó, kéo tay xuống đặt trước hông bên phải đồng thời chập hai ngón tay lại sao cho lòng bàn tay và các ngón tay hướng về phía trước. Tiếp theo, tay phải làm hình dạng như hình 2. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Ngón trỏ hướng thẳng lên trên. Sau đó, chỉ thẳng ngón trỏ hướng lên, cẳng tay thẳng"