Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt chếch bên trái rồi đánh hai vòng, sau đó nắm ngón trỏ lại chỉa ngón cái ra đưa về sau qua vai phải đồng thời đầu hơi nghiêng.

Advertisement


Advertisement