Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải áp má vuốt xuống mặt diễn cảm tươi vui.