Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: horse

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đặt 2 tay nằm úp, song song trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay theo vòng tròn từ ngoài vào trong 2 vòng.

Advertisement


Advertisement