Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016
Advertisement


Tiếng anh: people

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình dạng bên rồi để tay nằm úp lên người phía bên trái. Đầu ngón tay hướng lên. Giữ cho tay vẫn chạm và kéo qua bên phải.

Advertisement


Advertisement