Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, úp giữa tầm ngực, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ hướng ra trước, đặt nắm tay phải lên nắm tay trái rồi ngoặc ngón trỏ hướng đầu ngón tay vào trong người.

Advertisement


Advertisement