Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại, úp xuống đẩy nhanh ra phía trước hai lần.

Advertisement


Advertisement