Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016
Advertisement


Tiếng anh: grapefruit

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình vẽ 1 rồi giơ tay cao ngang cổ. Gập cổ tay cho ngón tay hướng xuống. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi để các ngón tay phải chạm vào ngón trỏ trái 3 lần.

Advertisement


Advertisement