Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017
Advertisement


Tiếng anh: talk

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement