Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ tay phải cong cong đặt lên giữa trán, rồi từ từ kéo sang phải.