Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Ẩm thực - Món ăn Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, úp bàn tay ra trước rồi lật ngửa lên rồi úp trở lại.(thực hiện động tác hai lần)