Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, úp chếch qua trái rồi khỏa một vòng từ trái qua phải. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lên, dang rộng hai bên rồi kéo vào giữa tầm ngực, hai nắm tay chập lại.