Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Từ thông dụng

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề67 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 67 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

ưu tiên
prioritize

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng
2018

Tay trái: các ngón duỗi, lòng bàn tay hướng ra trước; Tay phải: ngón tay trỏ duỗi. Tay phải đặt trước tay trái, chuyển động từ trong ra ngoài.


Xem Video


Advertisement
Advertisement


67 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 67

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam