Toàn Quốc Tính cách - Tính chất 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyRất ác, thâm hiểm, thậm chí có phần thích thú trước những đau đớn gây ra cho người khác.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

chủ động

Hà Nội Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm chỉa ngón cái hướng lên, đặt đầu ngón cái vào thái dương phải rồi đẩy ấn tay ra trước đồng thời đầu gật xuống.


Xem Video
can đảm

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Hai tay úp song song mặt đất và đặt chéo nhau ở cổ tay rồi giật mạnh ra hai bên một cách dứt khoát.Sau đó hai cánh tay gập khuỷu, hai nắm tay ngang tầm vai rồ


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

chân cổ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Đầu ngón cái và ngón trỏ của hai tay chạm nhau (sáu ngón còn lại nắm) rồi kéo tay dang ra hai bên. Sau đó hai tay nắm hai bên cổ áo.


Xem Video
sơ mi

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai tay nắm, chỉa 2 ngón cái ra rồi chấm hai đầu ngón cái vào hai bên cổ áo.


Xem Video


Nhà Tài Trợ