Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to join an engagement party

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm theo hình vẽ sau. Tay phải đặt trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào trong. Tay đưa qua đưa lại trước miệng 2 lần"
Advertisement


Advertisement