Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép úp lên giữa ngực, ngực ưởn ra rồi chặt mạnh tay chếch về bên phải, mặt diễn cảm.

Advertisement


Advertisement