Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ áo

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ áo

Từ phổ biến

kien-2243

kiến

(không có)

an-2320

ăn

(không có)

chi-632

chị

(không có)

set-1009

sét

(không có)

nhap-vien-7270

Nhập viện

3 thg 5, 2020

quan-321

quần

(không có)

ca-vat-295

cà vạt

(không có)

bau-troi-884

bầu trời

(không có)

can-nang-6903

cân nặng

31 thg 8, 2017

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.