Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay giơ lên ngang vai, các đầu ngón tay chạm vai áo rồi kéo hai tay vào chạm giữa ngực trên và kéo xuống tới bụng.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai trỏ ra đặt chéo nhau rồi làm động tác đan hai ngón lên xuống.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác