Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm bụng, tay phải khép úp lrên lòng bàn tay trái.Sau đó tay phải chụm lại đặt lên giữa trán.

Advertisement


Advertisement