Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTừ đồng nghĩa: bọng đái nam

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin


Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

sốt nóng

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải đặt úp trên trán. Sau đó ngón trỏ phải hơi cong đặt trên trán rồi kéo sang phải.


Xem Video
đàn ông

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Tay phải nắm, đặt dưới cằm rồi kéo xuống hai lần.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

xe ngựa

Huế Giao Thông
2006

Tay trái nắm, úp cánh tay trái trước tầm ngực, tay phải nắm đánh ra sau lưng, khi tay phải đánh thì tay trái giựt vào người (thực hiện động tác hai lần).


Xem Video
nội qui

Bình Dương Giao Thông
2006

Đánh chữ cái N, rồi đánh chữ cái Q và đồng thời đập chữ cái Q vào lòng bàn tay trái.


Xem Video


Nhà Tài Trợ