Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Cánh tay trái hơi gập khuỷu, đưa bàn tay ra trước, lòng bàn tay hướng sang phải.Bàn tay phải xòe, đặt dưới bàn tay trái rồi vẩy vẩy bàn tay phải.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Ẩm thực - Món ăn

lửa

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn
2006

Hai tay đưa ngửa ra trước, hai tay hất nhẹ lên xuống nhiều lần, hai tay hất so le nhau.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

líu lo

Lâm Đồng Hành động
2006

Ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải chạm nhau (ba ngón nắm) đặt mu bàn tay bên mép miệng phải rồi nhấp chạm hai ngón tay với nhau.


Xem Video
chết

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên rồi cụp cong ngón trỏ lại đồng thời đầu ngã sang phải, mắt nhắm lại.


Xem Video
ngủ

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay phải áp má phải, đầu nghiêng phải, mắt nhắm.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

t

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Lòng bàn tay hướng ra trước, ngón cái và ngón trỏ chạm đầu nhau tạo lỗ tròn nhỏ, ba ngón kia thẳng đứng.


Xem Video


Nhà Tài Trợ