Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Tiếng anh: tell (he/she/it tells him)

Cách làm ký hiệu

"Các ngón tay phải chụm lại như hình vẽ. Cẳng tay phải dựng thẳng đứng, cao ngang miệng. Lòng bàn tay hướng sang trái. Khuỷu tay hơi nâng lên.Đẩy nhẹ bàn tay qua bên trái đồng thời bung các ngón tay ra"

Advertisement


Advertisement