Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm đẩy chếch về phía trái, đồng thời đầu gật mạnh.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement