Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ ra đặt dưới mắt rồi đẩy ra trước. Sau đó tay trái đặt ngửa trước ngực, hai ngón tay trỏ và giữa tay phải đặt vào cổ tay trái như thầy thuốc bắt mạch.

Advertisement


Advertisement