Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016


Tiếng anh: election

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình vẽ 1rồi đặt trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Đầu ngón tay hướng sang trái. Tay phải làm theo hình vẽ 2. Đưa 4 ngón tay phải vào trong phần cong của bàn tay trái rồi nhấn xuống 2 lần"
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement