Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép úp để gần nhau đặt giữa tầm ngực, rồi tay trái giữ y vị trí, xê dịch tay phải ra.Sau đó hai tay nắm ngửa đưa ra trước rồi xoay lái cụ thể.
Advertisement


Advertisement