Bình Dương Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép úp để gần nhau đặt giữa tầm ngực, rồi tay trái giữ y vị trí, xê dịch tay phải ra.Sau đó hai tay nắm ngửa đưa ra trước rồi xoay lái cụ thể.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giao Thông

đường hàng không

Toàn Quốc Giao Thông
2021

Xem Video
đèn báo giao thông

Hà Nội Giao Thông
2021

Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

chiến khu

Bình Dương Quân sự Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm bụng, tay phải xòe, các ngón hơi tóp vào úp lên lòng bàn tay trái.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ và giữa lên đặt ta


Xem Video
lòng đất

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay trái khép, úp trước tầm ngực, tay phải khép, úp dưới tay trái rồi kéo tay qua phải. Sau đó tay trái đưa ngửa ra trước , tay phải chúm lên ở cổ tay và gi


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo may ô

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Hai tay khép ngửa 2 bên tầm ngực rồi kéo xuống cong theo vòng nách.


Xem Video


Nhà Tài Trợ