Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016
Advertisement


Tiếng anh: water fern

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt hai bàn tay cạnh nhau, nằm ngữa trước bụng. Di chuyển hai bàn tay theo chiều ngang sang 2 phía. "

Advertisement


Advertisement