Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Danh Từ Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe rộng, đặt trước, hai đầu ngón giữa chạm nhau trước tầm ngực rồi hơi ngã hai tay ra sao cho hai cổ tay áp vào nhau.
Advertisement


Advertisement