Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016


Tiếng anh: a secret

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt nằm ngang trước bụng.Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đặt ngón cái và ngón trỏ chạm vào miệng. Lòng bàn tay hướng vào người. Sau đó, kéo xuống đặt vào phần lõm của bàn tay trái. "
Advertisement


Advertisement